Livestream boeken

Voor het boeken van een livestream hebben wij een aantal gegevens nodig. Omdat wij van te voren altijd een kennismakingsgesprek hebben, is deze informatie voor ons erg handig! Wij kunnen het gesprek beter voorbereiden en daardoor sneller jullie wensen boven water krijgen.

Boek nu een livestream:

Indien het voor privé-doeleinden is zoals een uitvaart, vul dan in "prive".
Webinar, Online-meeting, presentatie, uitvaart, muziek, etc.
Alleen van toepassing indien het om een muzieklivestream gaat.
Het aantal kijkers heeft invloed op de techniek die wordt ingezet tijdens de uitzending. Dus het is belangrijk een zo nauwkeurig mogelijke schatting te geven van de verwachte kijkcijfers.
Hoeveel mensen zullen tegelijkertijd in beeld zijn en met elkaar in gesprek gaan?
Voorbeelden van gelijksoortige uitzendingen, wat hopen jullie middels de stream te bereiken, speciale wensen, etc.